Vrsta postavitve

Postavitev družine je izkušnja in je razdeljena v 3 kategorije, glede na pripravljenost človeka - koliko mu je potrebno, da naredi naslednji korak v svojem življenju

 

Primer:

Izziv: Človek nikakor ne more vzpostaviti partnerskega odnosa

Kratka postavitev (40€)

Kratka postavitev je namenjena tistim, ki so toliko vešči in zavestni svojega vedenja, da potrebujejo le uvid v situacijo. V primeru nezmožnosti vzpostavitve partnerskega odnosa, pri kratki postavitvi v igro vključimo človeka, idealnega partnerja in oviro. Takoj se pokaže, koga človek pogleda in komu namenja pozornost. V večini je to ovira. Če človek vidi idealnega partnerja, vprašamo idealnega partnerja, kaj čuti, da pove, kaj človeku manjka, da pride do njega in se z njim poveže. Ko odkrijemo "problem", ga sprejmemo, spoznamo in spustimo. Rezultat je ta, da človek lahko pristopi in se poveže z idealnim partnerjem. Za na konec še skozi igro predstavimo kako vzdrževati odnos, da bo odnos preživel in rastel.  

Srednja postavitev (90€)

Srednja postavitev je namenjena tistim, ki se vrtijo v krogu in se ne zavedajo vpliva njihovega otroštva na trenutno življenje. S srednjo postavitvijo človeka skozi igrano igro, ki je vodena s strani energij, popeljemo v otroštvo, kjer človek začuti sebe brez bremen in pričakovanj. ko ga napolnimo z ljubeznijo in močjo, je pripravljen izraziti kar ima za izraziti staršem, da sebe sprejme v polnosti in izstopi iz iluzije strahu in obrambnih mehanizmov. Ponovno ga povežemo s starši, vendar da tokrat na drugačen način, saj zraven vklopimo zavest odraslega človeka. Ko človeku postane jasno, da je ljubezen tudi sovraštvo in oboje del življenja, je pripravljen prerezati čustveno popkovino (navezanost na družino) s svojimi starši in človek začuti moč svobode, ki pa predstavlja odgovornost. Ker je poln ljubezni in razumevanja, ima moč sprejeti odgovornost in njegovo življenje postane polno upanja in poguma. 

(Kasneje je za majhne detajle, razna razpotja, priporočljiva kratka postavitev)

Velika postavitev (230€)

Velika postavitev je namenjena tistim, ki že delujejo v smeri svojega poslanstva, vendar čutijo, da jim nekaj manjka oz. je nečesa preveč. Pri veliki postavitvi pogledamo družinsko drevo, če je potrebno več generacij nazaj, da se človek lahko znebi energij, ki jih nosi s sabo že od davnih časov in mu danes nikakor ne koristijo. Ponudimo vpogled v zgodovino duše in s tem človeku pokažemo, kje je njegova moč, njegova nemoč in zakaj. 

 

Pomembno: 

Partnerski odnos je le primer, skozi katerega želim predstaviti kako deluje vrsta postavitve. Postavitev pokaže in rešuje tudi zagate z zdravjem, s financami in zagate z drugimi odnosi. Postavitev družine recimo uporablja Norveška vlada pri uzakonitvi novih zakonov, tako da je ta tehnika uporabna na vseh področjih.